Tuben 5ml

5ml Tuben Aquarellfarben AWC von Winsor und Newton